http://www.mobileslaptop.hu/ (MOBIL ÉS LAPTOPSHOP Korlátolt Felelősségű Társaság): A mobileslaptop.hu webáruház nem nyújtott tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés hozzáférhetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítás költségeiről, az elállási jog feltételeiről, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi eljárásról. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog gyakorlásáról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: http://www.mobileslaptop.hu/ (MOBIL ÉS LAPTOPSHOP Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6600 Szentes, Vajda-telep 12.
Telefonszám: +36/20-372-9292
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 06-09-018712
Adószám: 23889833-2-06
Honlapjának elérhetősége: http://www.mobileslaptop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
http://www.mobileslaptop.hu/ (MOBIL ÉS LAPTOPSHOP Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A mobileslaptop.hu webáruház nem nyújtott tájékoztatást a tárhelyszolgáltatóról, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről, a szerződés hozzáférhetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szállítás költségeiről, az elállási jog feltételeiről, az online vitarendezési lehetőségről, a békéltető testületi eljárásról. Megtévesztő tájékoztatást nyújtott az elállási jog gyakorlásáról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.09.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.10.06. - 2019.10.06.
Határozat száma:
CS/001/00448-16/2017. (Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 5. § (2) bekezdés a), b), c) pont, 6. § (2) bekezdés; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), m), n), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (1), (2), (3) bekezdés, 23. § (1) bekezdés; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés; EK rendelet 14. cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:82. § (1) bekezdés a), b), c) pont; Jótállási rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 7. §.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont