heted7jatek.hu (Szertár Nova Korlátolt Felelősségű Társaság): A heted7jatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, online vitarendezési platfprmról, a békéltető testületi eljárásról, elállási jog részletes feltételeiről, jótállásról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: heted7jatek.hu (Szertár Nova Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5751 Nagykamarás, Tanya 4.
Telefonszám: +36-30/701-1243
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 04-09-011898
Adószám: 24075590-2-04
Honlapjának elérhetősége: http://www.heted7jatek.hu/
Vállalkozás közismert neve:
heted7jatek.hu (Szertár Nova Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A heted7jatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelési módról, online vitarendezési platfprmról, a békéltető testületi eljárásról, elállási jog részletes feltételeiről, jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.05.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.28. - 2019.09.28.
Határozat száma:
BE/13/00191-3/2017 (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés v), w), m),n), i) pontjai, 11. § (5) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont