anda.hu (ANDA Kft.): A www.anda.hu webáruház nem tájékoztatta előzetsen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: anda.hu (ANDA Kft.)
Székhely: 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 25.
Telefonszám: 72/518-710
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 14-09-002347
Adószám: 10631609-2-14
Honlapjának elérhetősége: http://www.anda.hu/
Vállalkozás közismert neve:
anda.hu (ANDA Kft.)
Ügy tárgya:
A www.anda.hu webáruház nem tájékoztatta előzetsen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendelés utáni fizetési kötelezettségről, panaszkezelési módról, online vitarendezési platformról, az elállási jog gyakorlásának feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.28. - 2019.09.28.
Határozat száma:
SO/001/00372-0005/2017 (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) h), i), k), m), v), w) pontjai; 15. § (2) bekezdése, 18. § a) pontja, 20. § (3) bekezdése, 22. § (3) bekezdése, 23. - 25. §, ; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése,; Fgytv. 29. § (11) bekezdés;
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont