kertvarazs-online.hu (Fábián József egyéni vállalkozó): A kertvarazs-online.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kertvarazs-online.hu (Fábián József egyéni vállalkozó)
Székhely: 5100 Jászberény, Kertész utca 3.
Telefonszám: 57/400-455
Nyilvántartási szám: 5942370
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: 52417469236
Honlapjának elérhetősége: http://www.kertvarazs-online.hu/
Vállalkozás közismert neve:
kertvarazs-online.hu/ (Fábián József egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kertvarazs-online.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.20. - 2019.09.20.
Határozat száma:
JN/MEFFO/00564-0002/2017 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2008. évi XLVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja; 45/2014 (II.26.) 11. § (1) bekezdés i), j), k) pontjai.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont