alomtextil.hu (Hidvégi Edit egyéni vállalkozó): A www.alomtextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat adószámáról, egyéni vállalkozói nyilvántartási számáról, tárhelyszolgáltatóról, békéltető testületről, panaszkezelési módjáról. Az elállási jog, szavatosság, kellékszavatosság, jótállás tekintetében nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást adta. A megrendelés véglegesítése előtt nem adott tájékoztatást a postaköltségről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: alomtextil.hu (Hidvégi Edit egyéni vállalkozó)
Székhely: 5600 Békéscsaba, Szőlő utca 79.
Telefonszám: ---
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: ---
Adószám: ---
Honlapjának elérhetősége: www.alomtextil.hu
Vállalkozás közismert neve:
alomtextil.hu (Hidvégi Edit egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A www.alomtextil.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat adószámáról, egyéni vállalkozói nyilvántartási számáról, tárhelyszolgáltatóról, békéltető testületről, panaszkezelési módjáról. Az elállási jog, szavatosság, kellékszavatosság, jótállás tekintetében nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást adta. A megrendelés véglegesítése előtt nem adott tájékoztatást a postaköltségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.07.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.09.19. - 2019.09.19.
Határozat száma:
BE/13/00344-5/2017 (Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b), i), m), v) , w, pontja , 20. § (1) - (2) - (3) bekezdés, 23. § (1) , (2) bekezdése, 23. § (2) bekezdése, 24. § (1) bekezdése, Ektv. 4. § f) h), pontja,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (Xii. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont