Alföld Zrt. (Alföld Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (panaszkezelési mód, elállási nyilatkozatminta hiánya)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Alföld Zrt. (Alföld Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 6000 Kecskemét, Deák F. tér 6
Telefonszám: 06304433655
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 03-10-100279
Adószám: 11864668-2-03
Honlapjának elérhetősége: http://jatekalfold.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Alföld Áruház
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (panaszkezelési mód, elállási nyilatkozatminta hiánya)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.06.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.03. - 2019.07.03.
Határozat száma:
BK/FO/00433-9/2017 (Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pontja; 45/2014. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h),i), és v) pontja, 18. §; EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján az Fttv. 7. § (1) bekezdése; az Fgytv. 14. § (1) bekezdése, az Együttes rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont