Meleget.hu (Hideget-meleget Korlátolt Felelősségű Társaság): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, panaszkezelés, elállási nyilatkozatminta hiánya)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Meleget.hu (Hideget-meleget Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3000 Hatvan, Esze Tamás utca 13.
Telefonszám: 06706233553
Nyilvántartási szám: ---
Cégjegyzékszám: 10-09-035187
Adószám: 25197590-2-10
Honlapjának elérhetősége: https://www.meleget.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Meleget.hu
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, panaszkezelés, elállási nyilatkozatminta hiánya)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.07.03. - 2019.07.03.
Határozat száma:
HE/001/00149-0002/2017 (Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (6) bek., Fttv.3. § (1)-(2) bek., (5) bek. és 6. § (1) bek. be) és i) pontja, az Áfatv. 159. § (1) bek., a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. i), l), m), n), w) pontja, az Ektv. 4. § d) és h) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont