Red Crab (Orto-Uno Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződés technikai feltételei, panaszkezelés, szavatossági szabályok, elállási jog)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Red Crab (Orto-Uno Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 18.
Telefonszám: +3630 505 0917
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 15-09-069234
Adószám: 13277231-2-15
Honlapjának elérhetősége: http://www.redcrabs.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Red Crab
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződés technikai feltételei, panaszkezelés, szavatossági szabályok, elállási jog)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.29.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.15. - 2019.05.15.
Határozat száma:
SZ-10/109/FO/00208-5/2017. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ lc) alpont, 5.§ (2) bek. b) pont, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek. h) i) k) m) n) v) w) pont, 15.§ (1)-(2) bek, 20.§ (2) bek b) pont - (3) bek, 22.§ (1), (3) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 24.§ (1) bek, 25.§, Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek, 7.§ (1) bek, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont