NiKiCa Babaszakáruház (Infant and Babies Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés technikai feltételei, panaszkezelés módja, szavatosság-jótállás, elállási jog)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: NiKiCa Babaszakáruház (Infant and Babies Kft.)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Tobak utca 11-13.
Telefonszám: +36 22 784 126
Nyilvántartási szám: 6780
Cégjegyzékszám: 07-09-023527
Adószám: 24272481-2-07
Honlapjának elérhetősége: http://www.nikicabababolt.hu/
Vállalkozás közismert neve:
NiKiCa Babaszakáruház
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés technikai feltételei, panaszkezelés módja, szavatosság-jótállás, elállási jog)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.15. - 2019.05.15.
Határozat száma:
FE/FO/00317-0003/2017. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Kr. 15.§ (2) bek, 11.§ (1) bek. h) i) m) n) v) w) pont, 11.§ (5) bek, 18.§, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) bek, Fttv. 3.§ (1) (5) bek, 7.§ (1) bek, 524/0213/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek, Fgytv. 29.§ (11) bek, 151/2003. Kr. 3.§
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont