Led Vásár (RGB International Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, megtévesztő általános szerződési feltételek)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Led Vásár (RGB International Kft.)
Székhely: 4030 Debrecen, Galamb utca 19.
Telefonszám: +36 21 334 4024
Nyilvántartási szám: NAIH-118078/2017.
Cégjegyzékszám: 09-09-028086
Adószám: 25728545-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://ledvasar.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Led Vásár
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, megtévesztő általános szerződési feltételek)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.23.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés másodfokon jogerőre emelkedett.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.08. - 2019.05.08.
Határozat száma:
HB/04-FVO/460-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. c) pont, 5.§ (2) bek, 6.§ (1) bek, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek a) e) f) h) i) p) r) v) w) pont, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1)-(3) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 25.§, 524//2013/EU rendelet 14.cikk (1)-(2) bek., Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont