Logi-Vár (Fazekas Ferenc egyéni vállalkozó): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Logi-Vár (Fazekas Ferenc egyéni vállalkozó)
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény Báthory Gábor körút 32/a
Telefonszám: +36 52 372 053
Nyilvántartási szám: 01774875
Cégjegyzékszám: —
Adószám: 47602353-2-29
Honlapjának elérhetősége: http://www.logivar-fajatek.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Logi-Vár
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.07.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.08. - 2019.05.08.
Határozat száma:
HB/04-FVO/550-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. b) h) pont, 5.§ (2) bek, 6.§ (1)-(2) bek, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek a) e) f) h) i) l) m) n) p) r) v) w) pont, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) és (3) bek, 23.§ (1) bek, 24. § (1) bek, 524//2013/EU rendelet 14.cikk (1)-(2) bek., Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont