AGORA (AGORA-TEX Textilház Kereskedelmi Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: AGORA (AGORA-TEX Textilház Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 4032 Debrecen, Jerikó utca 30. 8. em. 67.
Telefonszám: +36 30 293 58 52
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 09-09-016739
Adószám: 14725593-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.lakastextil-webaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
AGORA
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.15.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.05.08. - 2019.05.08.
Határozat száma:
HB/04-FVO/527-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. b) h) pont, 5.§ (2) bek, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek a) e) f) h) i) l) m) n) p) r) v) w) pont, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) és (3) bek, 23.§ (1) bek, 24. § (1) bek, 524//2013/EU rendelet 14.cikk (1)-(2) bek., Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont