Euro coin shop (EURO-COINS Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Euro coin shop (EURO-COINS Kft.)
Székhely: 3104 Salgótarján, Gorkij körút 72. 4. em. 1.
Telefonszám: +36 20 330 9421
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 12-09-005519
Adószám: 14225402-2-12
Honlapjának elérhetősége: http://www.eurocoinshop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Euro coin shop
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szavatosság, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.17.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.26. - 2019.04.26.
Határozat száma:
NO/001/00287-0007/2017. (Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek. h) v) w) pont, 20.§ (1)-(3) bek, 23.§ (1) bek, Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek.524//2013/EU rendelet 14.cikk (1)-(2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont