Novashop (NOVACOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szavatosság, jótállás, elállási jog, panaszkezelési mód, jótállási jegy)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Novashop (NOVACOOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 3530 Miskolc, Arany J. u. 9. 1. em. 2.
Telefonszám: +36 46 347 616
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 05-09-000023
Adószám: 10233586-2-05
Honlapjának elérhetősége: http://www.novashop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Novashop
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szavatosság, jótállás, elállási jog, panaszkezelési mód, jótállási jegy)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.12.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.26. - 2019.04.26.
Határozat száma:
BO/FO/00295-0002/2017. (Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, Fttv. 10.§ (1), 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek., 151/2003. Kr. 2.§ (2) bek, 3.§ (3) bek, c) e) f) pont, 4.§ (3) bek, 45/2014. Kr. 11.§ (1) bek. a) h) i) m) n) v) w) pont, 20.§ (1) bek, 23.§ (1) bek, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bek,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont