Bike Corner (Bike Corner Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, vállalkozás adatai)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Bike Corner (Bike Corner Kft.)
Székhely: 5700 Gyula, Árpád utca 17.
Telefonszám: +36 20 467 1961
Nyilvántartási szám: NAIH-81146/2014.
Cégjegyzékszám: 04-09-008692
Adószám: 14583883-2-04
Honlapjának elérhetősége: http://bikecorner.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Bike Corner
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, vállalkozás adatai)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.04.05.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.19. - 2019.04.19.
Határozat száma:
BE/13/00108-5/2017. (Békés Megyei kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) és h) pont, 45/2014. Kr. 20.§ (1)-(3) bek., 22.§ (3) bek, 23.§ (1) bek., 24.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. i) v) pont, 11.§ (5) bek, 18.§ a) pont, 23.§ (1) bek, Fttv. 3.§ (1)-(3) bek, 3.§ (5) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek. a) pont
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont