Auto-Stop.hu (Fejér Auto Stop.hu Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Auto-Stop.hu (Fejér Auto Stop.hu Kft.)
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 172.
Telefonszám: 36 30 946 1985
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 07-09-022711
Adószám: 24074551-2-07
Honlapjának elérhetősége: http://www.auto-stop.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Auto-Stop.hu
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A másodfokú döntés a kézhezvétellel vált jogerőssé. 30 napon belül bíróságon megtámadható.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.05. - 2019.04.05.
Határozat száma:
PE/ÜZ5/694/2017. (Pest Megyei Kormányhivatal) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014 Kr 1.§ (4) bek, 11.§ (1) bek i) m) n) pont, 18., Fttv. 3.§ (1), 6.§ (1) bek, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont