Bolero (Bolero-1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Bolero (Bolero-1 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.)
Székhely: 9012 Győr, Népfőiskola út 8. b. ép.
Telefonszám: +36 96 337-841
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 08-09-011108
Adószám: 13026231-2-08
Honlapjának elérhetősége: http://www.bolerodivat.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Bolero
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.31.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.05. - 2019.04.05.
Határozat száma:
GY/001/00344-3/2017. (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) h) pont, 542/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek, 45/2014 Kr. 11.§ (1) bek. i) l) m) n) v) w) pont, 15.§ (1)-(2) bek, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1)-(2) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 25.§, Fttv. 3.§ (1)-(2) bek, 6.§ (1) bek, 7.§ (1) ek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont