Mobiltanya (Repcsik Imre egyéni vállalkozó): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Mobiltanya (Repcsik Imre egyéni vállalkozó)
Székhely: 2451 Ercsi, Ybl Miklós u. 12.
Telefonszám: +36 (30) 820-5319
Nyilvántartási szám: 246/2008
Cégjegyzékszám: váll. ig. száma: ES-127538
Adószám: 65203589-2-27
Honlapjának elérhetősége: www.mobiltanya.hu
Vállalkozás közismert neve:
Mobiltanya
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.04.05. - 2019.04.05.
Határozat száma:
FE/FO/00201-003/2017. (Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ d) h) pont, 2.§ lc) pont, 5.§ (2) bek. a)-e) pont, 6.§ (1)-(2) bek, 15.§ (2) bek, 11.§ (1) bek. e) h) i) m) n) v) w) pont, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bek, Fttv. 3.§ (1)-(3) bek, 6.§ (1) bek, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont