Zema ékszerwebáruház (Novo-Silex Kereskedelmi Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Zema ékszerwebáruház (Novo-Silex Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 4090 Polgár, Hősök u. 107.
Telefonszám: +36 30 824 3398
Nyilvántartási szám: NAIH-91836/2015
Cégjegyzékszám: 09-09-026170
Adószám: 24974695-2-09
Honlapjának elérhetősége: https://www.zemadebrecen.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Zema ékszerwebáruház
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.16.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.22. - 2019.03.22.
Határozat száma:
HB/04-FVO/419-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. Kr. 15.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. a) e) f) h)i) p) r) v) w) pontok, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) és (3) bek, 23.§ (3) bek, 24.§ (1) bek, 18.§, 24/2013/EU rendelet 14. cikk, Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1 )bek. i) pont, 7.§ (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont