Csiszer Kft (Csiszer Szolgáltató és Kereskedő Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállás feltételei)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Csiszer Kft (Csiszer Szolgáltató és Kereskedő Kft.)
Székhely: 4080 Hajdúnánás, Széchenyi u. 36.
Telefonszám: 06 52 570 563
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 09-09-001897
Adószám: 11143859-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.csiszerkft.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Csiszer Kft. webáruháza
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállás feltételei)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.22. - 2019.03.22.
Határozat száma:
HB/04-FVO/462-2/2017 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ c) d) f) h) pont, 5.§ (2) bek., 6.§ (1)-(2) bek, 45/2014 Kr. 15.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. a) e) f) h) i) m) n) p) r) v) w) pont, 18.§, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 25.§, 524/2013/EU rendelet 14. cikk, Fttv. 3.§ (1)-(3) bek, 6.§ (1) bek i) pont, 7.§ (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont