Python Bőrruházat Hajdúszoboszló (Kis-Simonka Tamás egyéni vállalkozó): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Python Bőrruházat Hajdúszoboszló (Kis-Simonka Tamás egyéni vállalkozó)
Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 46.
Telefonszám: +36 30 911 4800
Nyilvántartási szám: 2259250
Cégjegyzékszám: —
Adószám: —
Honlapjának elérhetősége: http://www.bormax.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Python Bőrruházat Hajdúszoboszló (Bőrmax)
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.16.
Jogorvoslati lehetőség:
a döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.22. - 2019.03.22.
Határozat száma:
HB/04-FVO/418-2/2017 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ lc) pont, 5.§ (2) bekezdés a)-e) pontok, 6.§ (1)-(2) bek, 45/2014. Kr. 15.§ (1) bek, 11.§ (1) bek. a) e) f) h) i) l) p) r) v) w) pontok, 20.§ (1)-(3) bek, 22.§ (1) és (3) bek, 20.§ (3) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 25.§, 524/2013/EU rendelet 14. cikk, Fttv. 3.§ (1)-(3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont. 7.§ (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont