PC-MAX.hu (PC-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: PC-MAX.hu (PC-MAX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. )
Székhely: 4030 Debrecen, Kerekes F u 64.
Telefonszám: 36 70 330 5748
Nyilvántartási szám: NAIH55452/2012, NAIH55453/2012
Cégjegyzékszám: 09-09-004088
Adószám: 12114739-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.pc-max.hu/
Vállalkozás közismert neve:
PC-MAX.hu
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei, panaszkezelési mód, szavatosság-jótállási tájékoztató)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.03.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.22. - 2019.03.22.
Határozat száma:
HB/04-FVO/438-2/2017 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ lc) pont, 5.§ (2) bekezdés, 45/2014. Kr. 15.§ (1) bekezdés, 11.§ (1) bekezdés a) e) f) h) i) m) n) p) r) v) w) pontok, 11.§ (5) bek, 20.§ (1)-(3) bek, 23.§ (1)-(3) bek, 524/2013/EU rendelet 14. cikk, Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek. i) pont, 7.§ (1) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont