Egészség és Szépség Biobolt webáruház (Meridián Alternatív Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.) : A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: Egészség és Szépség Biobolt webáruház (Meridián Alternatív Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.)
Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u 7. VI/4.
Telefonszám: +36-30-733-5965
Nyilvántartási szám: NAIH-79910/2014
Cégjegyzékszám: 09-06-013813
Adószám: 22165169-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.biobolt-webaruhaz.hu/
Vállalkozás közismert neve:
Egészség és Szépség Biobolt webáruház
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.02.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.07. - 2019.03.07.
Határozat száma:
HB/04-FVO/241-2/2017 (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ l) és lc) pont, 6.§ (2), 45/2014. Kr. 15.§ (1), 11.§ (1) a) e) f) h) i) p) r) v) w) pontok,25.§, 20.§ (1)-(3), 22.§ (1), 23.§ (3), 25.§, Fgytv. 29.§ (11), Fttv. 3.§ (1) és (3), 6.§ (1) i) pont, 7.§ (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont