BabyCenter Debrecen (Rive Center Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei)

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: BabyCenter Debrecen (Rive Center Kft.)
Székhely: 4271 Mikepércs, Petőfi utca 11/A.
Telefonszám: +36 52 485 888
Nyilvántartási szám: —
Cégjegyzékszám: 09-09-023341
Adószám: 14764158-2-09
Honlapjának elérhetősége: http://www.babycenter-debrecen.hu/
Vállalkozás közismert neve:
BabyCenter Debrecen
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (elállási jog, szerződéskötés feltételei)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.02.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.07. - 2019.03.07.
Határozat száma:
HB/04-FVO/275-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ l) és lc) pont, 6.§ (2), 45/2014 Kr. 15.§ (1), 11.§ (1) a) e) f) h) i) p) r) w) pontok, 20.§ (1)-(3), 22.§ (1) és (3), 23.§ (3), 24.§ (1), Fgytv. 29.§ (11), Fttv. 3.§ (1) és (3), 6.§ (1) i) pont, 7.§ (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont