TOPáruk.hu (TOPáruk.hu Kereskedelmi Kft.): A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, panaszkezelés)

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: TOPáruk.hu (TOPáruk.hu Kereskedelmi Kft.)
Székhely: 4225 Debrecen, Tócós utca 16.
Telefonszám: + 36 30 274 2430
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 23721470-2-09
Honlapjának elérhetősége: https://www.toparuk.hu/
Vállalkozás közismert neve:
TOPáruk.hu
Ügy tárgya:
A vállalkozás nem tett megfelelően eleget előzetes tájékoztatásadási kötelezettségének (szerződéskötés feltételei, panaszkezelés)
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2017.02.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon jogerőre emelkedett, további jogorvoslatnak nincs helye
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2017.03.07. - 2019.03.07.
Határozat száma:
HB/04-FVO/247-2/2017. (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala) - A cég a határozatban foglaltakat teljesítette.
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont, 2.§ l) és lc) pont, 45/2014. Kr. 15.§ (1) bek, 11.§ (1) bek a) e) f) h) p) r) v) w) pontok, 23.§ (2) bek, Fgytv. 29.§ (11) bek, Fttv. 3.§ (1) és (3) bek, 6.§ (1) bek i) pont, 7.§ (1) bek
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B.§ (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1.§ a) pont