Hasznos információkat ismerhet meg a szabálytalanul működő webáruházakról, ezért érdemes internetes vásárlása előtt az adatbázisban tájékozódni. 

 

A jobb oldali kereső mezőbe kérjük írja be, hogy milyen adatra szeretne keresni (pl. vállalkozás neve, címe, ügy iratszáma, webáruház webcíme). Ha a vállalkozás megnevezésének csak egy részletét ismeri, azt is beírhatja.

 

Ha csak informálódni szeretne az adatbázisban szereplő vállalkozásokról, kifejezés beírása nélkül nyomja meg a keresőgombot, így a megjelenő találati listában az összes vállalkozás adata megjelenik.

 

A listában szereplő honlap nevére kattintva megtekintheti az üggyel kapcsolatos részletes információkat.

 

A honlap célja

A Digitális Jólét Programja 2016. május 31-i határidővel felhívta a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az igazságügyi miniszterrel együttműködve készítse elő a fogyasztóvédelmi és az adatvédelmi jogszabályok olyan módosításait, amelyek lehetővé teszik az internetes kereskedelem és az online fizetési megoldások körében a fogyasztókkal szemben súlyos jogsértést elkövető e-kereskedelmi vállalkozások nyilvános adatbázisban történő megnevezését.

Ez alapján a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2017. január 1-jétől előírja, hogy az e-kereskedelem területén a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal vagy a bíróság által jogerősen megállapított súlyos jogsértést elkövető vállalkozásokat internetes nyilvános adatbázisban (feketelistán) tegyék közzé. A súlyos jogsértés eseteit külön kormányrendelet tartalmazza. Az adatbázisban való feltüntetés az e-kereskedelmi szektor érintett szereplői számára megfelelő visszatartó erővel bírhat és elősegítheti a szektor jogkövető magatartását.

A közzétett dokumentumnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • az eljáró hatóság vagy bíróság megnevezését,
  • az ügy számát és tárgyát, a jogsértő vállalkozás nevét, székhelyét, a nyilvántartási számát vagy cégjegyzékszámát és adószámát,
  • a vállalkozás elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása során használt, a fogyasztók számára beazonosítható elnevezését, honlapjának címét,
  • a fogyasztó személyes adatait nem tartalmazó, anonimizált közigazgatási vagy bírósági döntést,
  • a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényére történő utalást,
  • a megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölését,
  • a közzététel és honlapról történő levétel időpontját.

Ha az adatbázisban feltüntetett adatok jogorvoslat során változnának, akkor ennek megfelelően az adatok módosításra kerülnek. (pl.: a bíróság a hatósági eljárást követő jogorvoslat során nem állapít meg jogsértést.) Az adatbázisban közzétett adatok a közzétételt követő két év után törlésre kerülnek, feltéve, hogy a vállalkozás felelősségét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott újabb súlyos jogsértésért a fogyasztóvédelmi hatóság, a GVH vagy a bíróság jogerősen meg nem állapította.